U17 聯賽開咧

10922614_10152984286912171_5396014717771591422_n

U17青年聯賽,你唔講我唔提,邊有人知姐!

上足總網,諗住睇下嚟緊有咩波啦,一睇,咦!U17聯賽?!青年聯賽我哋知丫,但U17聯賽又係乜家伙嚟架。好啦,即管禁落去望望,睇下係咩嚟。

繼續閱讀 “U17 聯賽開咧"